Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander, præst og politiker

Født søndag den 16. september 1821 i Østofte, Maribo, Lolland
Død onsdag den 7. april 1897 i Skallerup, Hjørring

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev i 1845 student, læste derefter teologi på Københavns Universitet. Boede på Regensen, blev en del af P.K. Algreens kreds og tilegnede sig N.F.S. Grundtvigs kirkelige samt folkelige idéer. Niels Julius Jensen deltog som frivillig i krigen 1848, fortsatte derefter studierne, tog i 1852 teologisk kandidateksamen og blev straks efter ansat på Hindholm Højskole af grundlæggeren Anders Stephansen. Højskolen var oprettet med støtte fra bondevennerne og Jensen bestræbte sig på at give især historieundervisningen et grundtvigsk præg. Blev i 1856 gift med Nanna Bojsen, der underviste pigerne i håndgerning samt kunstbroderi, de blev forældre til 6 drenge og en pige, men mistede tre af drengene under en skarlagensepidemi. Elevtallet voksede kraftigt under Jensens ledelse, men Stephansen var utilfreds med det tiltagende grundtvigske præg og Jensen foretrak at forlade skolen. Stillede i 1864 op som bondevennernes kandidat ved rigsrådsvalget i Københavns amts 5. valgkreds, blev medlem af Rigsrådets Folketing samt Rigsdagens Folketing for Præstø-kredsen. Stemte imod fredsslutningen i 1864 og grundlovsændringen i 1866, men spillede ingen nævneværdig politisk rolle. Var fra 1864 tillige præst i Mejrup samt førstelærer ved Holstebro borgerskole, 1873-95 sognepræst i Ebeltoft og Dråby. Udgav Verdenshistorie til Læsning for Folket i fire dele.