Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og hygiejniker

Født onsdag den 20. april 1864 i Odense
Død lørdag den 20. november 1909 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en civilingeniør, blev 1882 student i Sorø, læste medicin og tog i 1888 kandidateksamen. Gjorde derefter tjeneste på forskellige københavnske hospitaler, blev i 1890 ansat som assistent hos professor Christian Bohr på Københavns Universitets fysiologiske laboratorium. Udarbejdede sin disputats: Om Kulsyrens Indflydelse paa diastatiske og peptondannende Fermenter og forsvarede den 1891 for en doktorgrad. Studerede 1893-94 hygiejne i bl.a. Berlin, Paris og London, skrev herefter flere artikler om emnet i medicinske tidsskrifter og blev 1897 udnævnt til kredslæge i København. Universitetet havde dengang ingen speciel undervisning i hygiejne og heller intet hygiejnisk laboratorium. Denne mangel var allerede blevet påvist af Den alm. danske lægeforening i 1887 og 1898 oprettedes et beskedent hygiejnisk universitetslaboratorium med Niels Peter Schierbeck som assistent. Indretning og drift hvilede på Schierbeck, som fik sat gang i nogle frivillige undervisningskurser over hygiejne samt fuldendt flere undersøgelser over bl.a. ernærings- og fabrikshygiejne. Schierbeck blev i 1905 docent i hygiejne ved universitetet og leder af det hygiejniske universitetslaboratorium. Sad som sekretær i tuberkulosekommissionen, der udarbejdede love som tuberkulosebekæmpelse i Danmark, var medredaktør af Maanedsskrift for Sundhedspleje, lærer i sundhedspleje ved Statens Lærerhøjskole, bestyrelsesmedlem i Selskabet for Sundhedspleje i Danmark og konsulent i hygiejne i Sundhedsstyrelsen.