Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk kaptajnløjtnant

Født torsdag den 22. august 1822 i Hulerød, Dronningmølle
Død onsdag den 9. marts 1892 i København

Mini-biografi: Søkadet 1837, sekondløjtnant i marinen 1843. Deltog i et togt til Nordafrika og Vestindien 1845-46 og var derefter styrmand på et handelsskib til Brasilien 1847-48. Under Treårskrigen tjeneste på fregatten Thetis på blokadevagt i Nordsøen. Næstkommanderende for en flådestyrke til forsvar af Vesterhavsøerne 1850. Efter krigens afslutning udnævnt til premierløjtnant og konstitueret som inspektør for Krydstold-, Fyr- og Vagervæsenet på Slesvigs vestkyst. I 1854 fastansat i denne stilling og afgik samtidig fra marinen. Indtrådte igen i tjenesten ved udbruddet af krigen i 1864, nu med grad af kaptajnløjtnant. På grund af sit indgående kendskab til Vesterhavsøerne og farvandet omkring dem fik han ledelsen af øernes forsvar. Denne opgave udførte Hammer med en dygtighed, som også vakte beundring hos den preussisk-østrigske modstander, men den 19. juli 1864 måtte han overgive sig. Modtog efter krigen en æressabel fra Vesterhavsøernes dansksindede befolkning som tak for sin indsats. Oprettede 1865 Det danske Fiskeriselskab, som drev hval- og sælfangst i Nordatlanten. Selskabet måtte dog indstille sin virksomhed i 1871. I sine senere år drev Hammer et savværk i Sverige. Kommandør af Dannebrogordenen 1864. Sønnen Regnar Hammer udgav 1928 bogen Kaptajnløjtnant O.C. Hammer. En Livsskildring om sin far.

Holmens Kirkegård, København 2009
© www.gravsted.dk (foto:hs)