Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, lensgreve og kammerherre

Født onsdag den 11. januar 1882 på Schackenborg Slot, Møgeltønder
Død fredag den 28. januar 1949 på Schackenborg Slot, Møgeltønder

Mini-biografi: Af den grevelige familie Schack, som fra 1676 til 1993 besad grevskabet Schackenborg ved Tønder. Student fra Katharineum-Gymnasium i Lübeck 1902. Overtog 1905 Schackenborg efter faderens, Hans Schacks, død. Involverede sig straks i nationalitetskampen i Sønderjylland, som ét af to danske medlemmer af kredsdagen for Tønder Kreds og fra 1912 som sekretær og kasserer i foreningen Landeværnet. Ved krigsudbruddet 1914 fængslet i fire måneder på mistanke om landsforræderi. Af Den internationale Kommission til Overvågning af Folkeafstemningerne i Slesvig (CIS) indsat som landråd (amtmand) i Tønder Kreds 1920. Fra 1919 formand for Vælgerforeningen for Nordslesvig. I den egenskab var det O.D. Schack, som ved genforeningsfesten på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 holdt den sønderjyske hovedtale, hvor han gav udtryk for de dansksindede sønderjyders loyalitet mod Danmark og deres nye landsherre, kong Christian 10. med ordene: "Vi skal være dig gode og trofaste sønner og døtre, Danmark, det lover vi dig i dag - og det giver vi dig håndslag på, kong Christian". Fra 1920 og til sin død amtmand over Tønder Amt. Mange tillidshverv, bl.a. som medlem af Nationalbankens og Hedeselskabets repræsentantskaber. Hofjægermester 1908, kammerherre 1934. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.