Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og marineminister

Født lørdag den 31. juli 1813 i Kristiansand (tidl. Christianssand), Norge
Død mandag den 26. november 1883 i København

Mini-biografi: Var søn af en kontreadmiral, kom som 12årig på Søværnets Officersskole som kadet, blev sekondløjtnant 1831 og modtog ved den lejlighed Gerners Medalje for flid. Sejlede til Vestindien med briggen St. Croix i 1832, havde flere gange orlov for at sejle i koffardifart og forsøgte en overgang at komme i fransk tjeneste. O.H. Lütken blev udnævnt til premierløjtnant 1840, sejlede som chef hjuldampskibet Ægir, der stod til kongens rådighed 1842, var året efter i London for at overrække Elefantordenen til dronning Victorias gemal, prins Albert, blev senere på året selv Ridder af Dannebrog. Lütken blev 1849 kaptajnløjtnant, modtog 1850 Dannebrogsmændenes Hæderstegn, blev 1857 kaptajn, 1858 orlogskaptajn og valgtes samme år ind i Folketinget for Københavns amts 2. kreds, sad der i tre år. Var chef for fregatten Niels Juel 1861 og 1863, overtog nu stillingen som marineminister og passede denne post under og efter 2. Slesvigske Krig, indtil ministeriet Bluhme gik af i efteråret 1865. Blev samme år Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen. Lütken var medlem af Københavns Havneråd og formand for direktionen af "Bombebøssen".