Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand og forpagter

Født søndag den 2. februar 1851 på Espe Hovedgård, Slagelse
Død onsdag den 16. november 1932 i København

Mini-biografi: Var søn af en skovrider, kom efter skoletiden til en onkel, der var forpagter på Gelskov gods, for at lære landvæsen. Blev som 18årig underforvalter og siden overforvalter hos Edward Tesdorpf på Ourupgård. Otto Joachim Knipschildt aftjente sin værnepligt, blev derefter forvalter på Gelskov og forpagtede 1875 Søbysøgård på Fyn. Fik et mønsterværdigt landbrug med et stort fællesmejeri tilknyttet, forpagtede 1896 Lerchenborg ved Kalundborg, havde evner for administration og landbrug, forpagtede eller købte adskillige større og mindre gårde og blev med tiden en af landets største jordbrugere. Afstod 1917 forpagtningen af Lerchenborg og flyttede kort efter til København, var dog stadig en tid forpagter af Hedvigslyst, Tærø samt Strandgården og ejede Prøvestenen. Knipschildt var i sin tid på Fyn, formand for Nørre Søby sogneråd og medlem af Odense amtsråd, fik på Sjælland tildelt flere tillidshverv: var medlem af Holbæk amts landøkonomiske selskab og Sukkerroedyrkerforeningen, formand for statens redskabsudvalg, for kreaturforsikringsselskabet Kustos, næstformand og siden formand for landsudvalget for udenlandsk arbejdskraft, bestyrelsesmedlem i landhusholdningsselskabet, medlem af Dansk Brandvæsens komité o.a. Knipschildt blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.