Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og civilingeniør

Født torsdag den 31. maj 1906 i København
Død tirsdag den 12. juli 1983

Mini-biografi: Var søn af en maskinmester, tog i 1925 adgangseksamen til polyteknisk læreanstalt, læste til civilingeniør og blev cand.polyt. i 1932. Aftjente herefter sin værnepligt og var 1933-35 løjtnant ved Hærens Tekniske Korps, derefter ingeniør ved Søminevæsenet og fra 1938 i Søværnet. Olaf Halberg blev i 1948 ansat som ingeniør på A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-fabrik, blev i 1952 overingeniør og var i årene 1958-71 fabrikkens tekniske direktør. Halberg sad som formand for bestyrelsen i Foreningen af industrielle Reparationsværksteder, var medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforenings industrigruppe, af foreningens hovedbestyrelse, af Industrifagenes hovedbestyrelse, af dens forretningsudvalg og var medlem af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring G/S. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.