Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født lørdag den 21. januar 1933 i Horsens
Død lørdag den 15. april 2017

Mini-biografi: Var søn af en repræsentant, blev i 1952 student fra Horsens Statsskole og fik derefter en uddannelse i Østasiatisk Kompagni. Kom på Hærens Officersskole, blev 1958 premierløjtnant ved Gardehusarregimentet, 1964 kaptajn og 1968 major. Var derefter udstationeret ved U.S. Army Command and General Staff Course i USA 1968-69, gjorde derefter skiftende stabstjeneste ved Hærstaben samt Forsvarskommandoen. Blev i 1979 oberstløjtnant og var chef for Gardehusarregimentets Panserbataljon til 1980, tjenstgørende ved NATO-hovedkvarteret i Kolsås i Norge 1980-85, oberst og chef for 2. Jyske Brigade 1986-87 og chef for Gardehusarregimentet 1987-93. Sad i ti år som dansk medlem af NATO-arbejdsgrupper i Bruxelles samt EUROGROUP, var præsident for Danske Gardehusarforeninger 1993-2000 og i kort tid udviklingskonsulent for Dansk Røde Kors. Ole Nørring blev efter sin tid i hæren, kirkeværge ved Christiansborg Slotskirke, slotsforvalter på Christiansborg Slot samt palæforvalter på Amalienborg, kunne derved forene sit arbejde med interessen for historie, arkitektur og kunst. Havde i 10 år ansvaret for de kongelige slotte og stod i spidsen for flere store restaureringsopgaver på bl.a. Christiansborg samt Christiansborg Slotskirke. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog, modtog Hæderstegnet for god Tjeneste i Hæren og dronning Ingrids mindemedalje samt adskillige udenlandske ordner.