Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk kreditforeningsstifter, kancelliråd og legatstifter

Født mandag den 22. juli 1805 i København
Død fredag den 16. februar 1883 i København

Mini-biografi: Var søn af en høker, gik på Jonstrup Seminarium, dimitteredes 1828 og virkede derefter i flere år som lærer i København. Var 1850 medstifter af Kreditforeningen for Østifterne og arbejdede mange år som foreningens revisor. Ole Thorup begyndte at opkøbe gamle ejendomme, fik dem sat i stand og solgte den igen, blev derved i stand til at købe store grunde på Nørrebro og fæstningsterrænet, som siden også blev videresolgt, blev på den måde en velstående mand. Thorup fik en gade på Nørrebro opkaldt efter sig, byggede her en stiftelse med fribolig for ubemidlede, ældre såvel ugifte, som ægtefolk, enker og enkemænd. Oprettede sammen med hustruen, legater til fordel for forskellige filantropiske foretagender på ca. 800.000 kr. Bestemte ved et gavebrev oprettet 10.4.1878, at en tredjedel af den efterladte formue skulle komme "Opdragelsens Fremme" til gode. Fremsatte et specifikt ønske om at få oprettet en større opdragelsesanstalt, i 1918 vedtog magistraten fremtidig at anvende renterne af legatet til bedste for opfostringshuset, der var oprettet af Frederik 5., det fik herefter navnet Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse. Thorup sad som medlem af Borgerrepræsentationen 1862-68 og 1871-77, fik 1874 titel af kancelliråd og blev i 1882 udnævnt til Ridder af Dannebrog.