Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge, direktør og professor

Født søndag den 21. december 1845 i København
Død lørdag den 1. juni 1912 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en garvermester, blev i 1864 student fra Borgerdydskolen, læste derefter medicin på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1871. Oscar Rohmell blev i 1873 ansat som reservelæge ved Sankt Hans Hospital i Roskilde og efterfulgte i 1892 Valdemar Steenberg som overlæge. Fortsatte dennes arbejde med udvidelsen af hospitalet, så der blev plads til endnu flere patienter, fik oprettet enkeltværelser, en badebygning boliger til personale, en epidemibygning så man kunne isolere smittede fra de øvrige patienter. Rohmell fraveg isolationen af de sindslidende, fik implementeret open door-princippet og ansatte i 1894 den første uddannede sygeplejerske på mandshospitalet, der indtil da kun havde haft mandlige opsynskarle samt opsynspiger uden uddannelse i sygepleje. Rohmell varetog stillingen som overlæge hele sit liv, blev ved Universitetet i Lund hædret med titel af æresdoktor og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.