Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk diplomat

Født onsdag den 7. august 1889 i København
Død lørdag den 26. marts 1949 i Norge

Mini-biografi: Var søn af overkammerherre Oscar O'Neill Oxholm, blev student 1907 fra Østerbros Latinskole, læste jura og tog kandidateksamen 1915. Blev året efter sekondløjtnant i Livgarden, ansat som volontør i Udenrigsministeriet 1917 og blev assistent året efter. Oscar O'Neill Oxholm virkede derefter som legationssekretær i Bruxelles, Bern, Haag, Prag, London og Warszawa, blev 1925 udnævnt til fuldmægtig i Udenrigsministeriet, året efter til kontorchef og 1928 til 1. legationssekretær i London. Rejste 1932 til Kina og var Danmarks gesandt i 7 år. Oxholm blev gesandt i Oslo 1939 og fulgte med Norges konge og regering ved tilbagetrækningen til Nordnorge efter tyskernes angreb på Norge 9. april 1940. Rejste på den norske regerings opfordring via Finland til København, da kongen og regeringen tog til England, men vendte ved krigens afslutning tilbage til Oslo og varetog posten som gesandt til sin død. Oxholm modtog adskillige udenlandske ordner, bl.a. den norske St. Olavs Orden, den svenske Vasa Orden og den belgiske Leopold Orden. Arvede efter en onkel, det forgældede Rosenfeldt Gods på Sjælland i 1935, var Kommandør af 1. grad af Dannebrog og Dannebrogsmand.