Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født mandag den 20. marts 1854 i Haderslev
Død tirsdag den 16. april 1918 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, indtrådte i 1867 som kadet i Søværnet og blev udnævnt til sekondløjtnant i 1873. Havde derefter vekslende tjeneste i land og til søs, udnævntes til kaptajn i 1888, kommandør i 1900 og viceadmiral i 1911. Var chef for Vagervæsenet 1894-97, herunder blev dansk farvandsafmærkning nyordnet og systematiseret. Blev departementschef i Marineministeriet i 1901, direktør for ministeriet i 1905 samt medlem af forsvarskommissionen, som var nedsat i perioden 1902-09. Fik herved stor indflydelse på Søværnets fremtid. Udnævntes i 1911 til generalinspektør for Søværnet og kommanderende admiral. Var fra udbruddet af 1. verdenskrig og til sin død, chef for flådens overkommando. Fik trods kongens og regeringens modstand, gennemtrumfet minespærring af Storebælt ved krigsudbruddet. Blev udnævnt til Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand. Kofoed-Hansen modtog som premierløjtnant, den sjældent tildelte Medalje for Druknedes Redning, efter at han under sejlads med et skoleskib, resolut sprang i vandet og reddede en elev, der var faldet overbord.