Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk seminarierektor

Født onsdag den 12. januar 1910 i Uglev, Odby, Struer
Død onsdag den 19. januar 1994

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, studerede teologi og tog 1934 kandidateksamen. Arbejdede i studieårene for Kristeligt Studenter-Settlement på Vesterbro i København og overtog efter sin eksamen, stillingen som forstander her. Settlementbevægelsen opstod i England i 1880'erne og 1911 blev det første settlement oprettet i Danmark. Idéen er at studerende opretter forsamlingslokaler i arbejderkvartererne, hvor de mødes med beboerne, trøster, opmuntrer og viderebringer viden. Otto Krabbe gik ind aktivt ind i arbejdet og holdt sig ikke tilbage for at kritisere indsatsen fra det offentlige, med indlæg i forskellige tidsskrifter. Harmedes især over de dårlige boligforhold og stod i spidsen for Vesterbros boligaktion, fremførte i 1955 et angreb på Vesterbro-miljøet og dets ansvar for ungdomskriminaliteten i tidsskriftet Folkevirke. Krabbe var i starten af 1960'erne, ledende kraft i en gruppe, der oprettede et familiecenter på Vesterbro med økonomisk støtte fra Københavns Kommune, hvor familier kunne få råd samt hjælp fra fuldtidsansatte socialrådgivere og var formand for centret til 1969. Krabbe blev i 1965 rektor for Skovtofte Børneforsorgsseminarium, var 1965-68 lektor i sociallære ved Pastoralseminariet, 1968-76 formand for Det Sociale Boligselskab Hjem. Modtog Antonius-prisen, Overretssagfører L. Zeuthens mindelegat samt Civilingeniør V. Mallings legat. Har fået en plads på Vesterbro opkaldt efter sig.