Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsadmiral

Født tirsdag den 17. december 1594 på Tommerup, Tommarp, Skåne, Sverige
Død onsdag den 19. december 1660 i København

Mini-biografi: Kom som 15årig i Sorø Adelige Skole, studerede derefter i Tyskland et par år, blev 1616 ansat i det danske kancelli og allerede i 1618 som 24årig udpeget af Christian den 4. som leder af en ekspedition til Ceylon for at få etableret en dansk handelskoloni. Ove Gjedde havde ingen søerfaring, rejsen var besværlig, halvdelen af flådens mandskab omkom af skørbug, flåden kom 1620 til Ceylon, her lykkedes forhandlingerne ikke. Gjedde modtog besked fra generaldirektøren i Det dansk Ostindiske Kompagni, Roland Crappe, om at danskerne kunne opnå handelsrettigheder i Sydindien og rejste til Tanjore, fik efter lange forhandlinger lov til at etablere en handelskoloni i fiskerlandsbyen Tranquebar. Gjedde sejlede hjem efter at have løst opgaven, blev lensmand i Norge, fik kommandoen over den norske galejflåde, blev 1639 landkommissær. Ejede flere jerngruber og var hovedparthaver kompagniet, der overtog Kongsberg sølvværk. Gjedde blev admiral under krigen med Sverige, 1645 rigsadmiral og medlem af rigsrådet. Var 1646 chef for eskadren, der sejlede kongen til Norge, blev 1650 frataget sit gods og var ikke mere norsk lensmand. Gjedde blev fanget af svenskerne, førtes til Malmø og genoptog her sit gamle venskab med Corfitz Ulfeldt. Var far til stiftsamtmand Frederik Gjedde. Fik tildelt Elefantordenen 1648.