Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og gehejmestatsminister

Født søndag den 10. december 1747 på Taarupgaard, Viborg
Død tirsdag den 17. november 1829 i København

Mini-biografi: Voksede op på en herregård i Salling og blev sammen med en ældre bror undervist i hjemmet. Gik et par år i Viborg Skole, blev student i 1763 og teolog i 1766. Havde en veludviklet sans for fædrelands historie. Da han kom til København som hovmester for Holger Sehesteds to sønner, studerede han ivrigt historie. Malling kom i forbindelse med Ove Høegh-Guldberg, som havde fået gennemført en reform af latinskolen, til gavn for modersmålsundervisning og fædrelandshistorie. På foranledning af Høegh-Guldberg skrev Malling Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, som siden blev oversat til engelsk, tysk og fransk. Det banede vejen for hans karriere, 1777 blev han kontorchef i Generaltoldkammerkollegiets sekretariat. Fra 1799-1815 var Malling 1. direktør for Københavns fattigvæsen, I 1822 formand for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandshistorie, 1823 chef for Det kongelige Bibliotek og i 1824 Gehejmestatsminister. I 1809 blev han kommandør af Dannebrog, fik Storkorset i 1811 og blev Ridder af Elefanten i 1826, hvilket normalt er forbeholdt adelige. Malling fik 13 børn med sin kone Christiane.