Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ingeniør og maskintekniker

Født fredag den 21. februar 1873 i København
Død mandag den 2. august 1948 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1890 student, året efter cand.phil. og 1896 cand.polyt. som ingeniør. Fik derefter ansættelse på Burmeister & Wain i København, men rejste 1898 til Tyskland for at arbejde en tid hos Flensburger Schiffbau Gesellschaft, tog derefter som konstruktør til Messrs. Short Bros. Pallion Shipyard, Sunderland i England. Vendte i begyndelsen af 1899 tilbage til Burmeister & Wain og udnævntes 1907 til underdirektør. Ove Munck blev 1909 overingeniør ved Københavns flydedok og skibsværft, 1919 udnævnt til teknisk direktør. Blev 1927 udpeget af daværende trafikminister Johannes Stensballe som chef for statsbanernes maskinafdeling, varetog embedet til 1938 og var med til den omfattende modernisering af statsbanerne med indførelse af lyntog og motortog. Munck havde adskillige tillidshverv: var næstformand for Industriforeningen i København og for Industrirådet, formand for Foreningen af jernskibs- og maskinbyggerier i Danmark. Sad som medlem af Dansk ingeniørforenings hovedbestyrelse, af forretningsudvalget for sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien, af Dansk arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, Statens materialprøveråd og overskibstilsynet samt havnebestyrelsen i København. Var tillige medlem af bestyrelsen i Frihavnsaktieselskabet, Det tekniske selskabs skoles bestyrelse, Danmarks naturvidenskabelige samfund og Akademiet for de tekniske videnskaber, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.