Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmestatsminister

Født søndag den 13. marts 1757 i Nannestad, Norge
Død søndag den 21. oktober 1838 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalmajor, studerede jura på Sorø Akademi, siden på Kiel Universitet og tog kandidateksamen 1775. Var på en længere udenlandsrejse, blev 1778 auskultant i Økonomi- og Kommerce kollegiet, kommitteredes 1781 og blev i 1784 deputeret. Fik gennem 50 år arbejde betydelig indflydelse på Danmarks handels- og industripolitik. Ove Ramel Sehested kunne i starten støtte sig til Ernst Schimmelmann, overtog siden selv ansvaret, blev 1804 1. deputeret og ved Schimmelmanns afgang i 1813 udnævnt til præsident. Overtog 1814 midlertidigt præsidiet for det vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer, blev 1816 chef for det nyoprettede generaltoldkammer- og kommercekollegium. Sehested var i flere år medlem af kommissionen for hovedstadens forsyning med levnedsmidler, sad i den ekstraordinære finanskommission, den afrikanske konsulatsdirektion og i kvægsygekommissionen. Havde i ungdommen studeret naturhistorie og var 1789 medstifter af Naturhistorieselskabet, fik titel af hof- og kammerjunker 1776, blev kammerherre 1790 og i 1811 gehejmekonferensråd. Modtog 1803 det hvide bånd, blev 1808 udnævnt til Dannebrogsmand og ordensceremonimester ved Elefant- og Dannebrogsordenerne, 1826 til skatmester og blev samme år selv Ridder af Elefantordenen, 1828 udnævnt til vicekansler af ordenskapitlerne.