Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kommandør

Født fredag den 25. marts 1898 i Helsingør
Død tirsdag den 11. august 1987

Mini-biografi: Var søn af en officer, indtrådte i Søværnet som kadet 1916, udnævntes til sekondløjtnant 1919, orlogskaptajn 1937, kommandørkaptajn 1945 og kommandør 1950. Indtil 1930 sejlende tjeneste samt videreuddannelse på Søværnets skoler, desuden styrmand og lærer på skoleskibet København 1924-25. Fra 1930 tjenstgørende i Marinestaben, fra 1935 som chef for efterretningssektionen. Samtidig lærer ved Søofficersskolen og Hærens Officersskole samt Søværnets adjudant hos forsvarsministeren. Drev fra 1942, i samarbejde med Hærens efterretningssektion, spionagevirksomhed til fordel for England. Flygtede efter det tyske overfald på den danske hær og flåde 29. august 1943 til Sverige, hvor Mørch sammen med sin kollega i hæren, Einar M. Nordentoft, under dække af firmaet Nielsen og Møller, fortsatte indhentningen af oplysninger om de tyske styrker i Danmark. Efter befrielsen blev efterretningsvirksomheden, som Nordentoft og Mørch koordinerede fra Stockholm, betegnet som "second to none" af feltmarskal Montgomery. Var medvirkende ved oprettelsen af Den danske Brigade samt ved indkøb af svenske våben til modstandsbevægelsen. Deltog fra 1945 i opbygningen af en fællesværns efterretningstjeneste. Ved oprettelsen i 1950 af Forsvarets Efterretningstjeneste blev Nordentoft chef og Mørch næstkommanderende, en stilling som han bestred til afgang på grund af alder 1960. Kommandør af Dannebrogordenen 1953.