Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født torsdag den 10. maj 1810 i Viborg
Død lørdag den 28. januar 1882 i København

Mini-biografi: Var søn af en major, kom som 15årig ind ved militæret som landkadet og blev 1829 sekondløjtnant ved Lauenborgske Jægerkorps. Avancerede 1835 til premierløjtnant, 1847 til kaptajn af 2. klasse og kom til 2. jægerkorps under oberst F.A. Schleppegrell. Var året efter med korpset i felten, deltog i kampen ved Bov og i slaget ved Slesvig, udviste både snarrådighed og mod, modtog ved overgivelsen stor anerkendelse og udnævntes til kaptajn I. Paul Scharffenberg såredes under forsøget på at storme skansen ved Fredericia 1849, blev major ved 5. reservebataljon, deltog med dygtighed i kampen ved Helligbæk 1850 og i slaget ved Isted. Blev 1854 virkelig oberstløjtnant, 1860 kommandant i Altona, 1862 virkelig oberst og 1863 chef for 8. brigade. Førte ved tilbagetoget fra Danevirke arrieregarden, deltog i forsvaret af Fredericia, overførtes til Als-Dybbøl og befalede angreb, på trods af general du Plats forslag om tilbagetrækning, hvilket førte til store tab. Scharffenberg blev 1864 kommandør for 4. brigade, året efter generalmajor, blev 1866 generalinspektør for fodfolket og medlem af den store forsvarskommission, 1867 generalmajor, general og kommanderende i 1. generalkommandodistrikt. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Døde ugift og testamenterede meget af sin formue til Officerernes Understøttelsesforening.