Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og præst

Født fredag den 23. oktober 1691 på Løjtved, Stenstrup, Svendborg
Død søndag den 28. juli 1765 i Skælskør, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af Svendborgs borgmester, blev student 1710, tog året efter en baccalaurgrad og var derefter i 4 år alumnus på Borchs kollegium. Peder Edvardsen Friis læste teologi, tog 1713 embedseksamen og udgav samme år en disputats, fik 1716 en magistergrad og virkede en tid som skibspræst ved flåden. Blev 1720 tildelt kaldet som sognepræst i Skælskør og udgav 1759 en bog om byen, om sine oplevelser her gennem 38 år og, hvad der blev gravet frem fra arkiverne. Bogen bærer den lange titel: En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nu værende Tilstand, efter mange Venners Begiering aftvungen og endelig paa et Forsøg, saa vit mueligt var, af de gamle mutilerede Papirer, saa mange som pro tempo findes, extraheret af Peter Edvardsen Friis. Den er på 632 sider, de sidste 260 sider er afskrifter af dokumenter vedrørende Skælskørs historie. Friis skriver om både store og små begivenheder på en omstændelig ukritisk måde, men giver dog adskillige lokalhistoriske oplysninger af en vis betydning, blev lidt bitter over den dårlige modtagelse bogen dengang fik af byens beboere. Fra 1753 var Friis desuden provst i Vester Flakkebjerg herred.