Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat, rektor og rigsråd

Født 1496 i Słupsk (Stolp), Pommern, Polen - (mangelfuld?)
Død onsdag den 16. marts 1552 på Gjorslev Slot, Stevns

Mini-biografi: Var af pommersk adelsslægt, studerede teologi, blev en af Luthers disciple og fulgte med til rigsdagen i Worms. Tog tilbage til hjemlandet, boede i kloster og underviste munkene, udfoldede reformatorisk virksomhed overalt og blev fængslet af den katolske hertug Bugislav. Kom 1526 til Danmark og trådte i tjeneste hos kong Frederik 1., der fik stor nytte af den lærde adelsmand. Peder Svave blev lærer for kongens næstældste søn, hertug Hans, fik titel af sekretær og virkede som diplomat, beherskede latin til fuldkommenhed, hvilket var til stor gavn ved forhandlinger i England og Frankrig. Svave blev rektor ved Københavns Universitet, fortsatte efter Frederik I's død som hertug Hans' tugtemester, opholdt sig på Nyborg slot med denne da grevefejden brød ud, kom i sikkerhed på Sønderborg Slot, mødte hertug Christian, der havde brug for en diplomat. Svave blev sendt til Nederlandene, England og Skotland for at skaffe hjælp og forhindre at disse lande støttede lübeckerne. Blev 1535 dekan ved Roskilde Domkirke, forpligtede sig til at bo i Danmark og tage en dansk hustru, fik for livstid Gjorslev i forlening samt et skøde på en gård i København, for sit arbejde i den danske stats tjeneste. Blev optaget i det danske rigsråd 1548.