Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overførster, naturforsker og kammerherre

Født søndag den 25. oktober 1840 i København
Død tirsdag den 5. oktober 1926 i København

Mini-biografi: Var søn af direktør Ludvig Müller og bror til Sophus Müller. Tog landbrugseksamen fra Landbohøjskolen 1861, blev 1863 student, forstkandidat 1867 og tog samme år filosofikum på Københavns Universitet. Modtog universitetets guldmedalje samt et rejsestipendium for sin afhandling om danske dafnier. Fortsatte sine zoologiske studier i Schweiz, Italien, Frankrig og Tyskland, skrev derefter doktordisputatsen Iagttagelser over nogle Siphonophorer og afhandlingen De i Danmark hidtil fundne Phyllopoder. Peter Erasmus Müller blev 1873 enelærer i skovbrugsfag på Landbohøjskolen, udgav 1875-91 Tidsskrift for Skovbrug, der i sine afhandlinger belyser næsten alle aspekter inden for skovbrug. Skrev selv bl.a. Studier over Skovjord som Bidrag til Skovdyrkningens Teori og Om muld og mor i egeskove og på heder, der udkom på både tysk og fransk og gjorde Müller internationalt anerkendt. Den zoologiske uddannelse var nyttig ved Afhandlingen Om Regnormens Forhold til Rhizomplanterne især i Bøgeskove, hvor Müller, før Darwin, erkendte regnormens økologiske betydning. Müller var overinspektør for Sorø Akademis skove, havde ansvaret for hoffets jagter, var medlem af Videnskabernes Selskab, æresmedlem af Svenska Skogvårdsforeningen, af Danske forstkandidaters forening, det russiske forstkorps og æresdoktor ved Hochschule für Bodenkultur i Wien. Modtog Storkorset af Dannebrog, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:hs)