Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk veterinær, lektor og professor

Født lørdag den 18. juni 1921 i Charlottenlund
Død torsdag den 7. juli 2016

Mini-biografi: Var søn af en skibsmaskininspektør ved DSB, blev i 1940 student, læste til dyrlæge, var på studieophold i Edinburgh og Aberdeen i Skotland, samt i Cleveland i USA og tog eksamen i 1946, fik straks efter ansættelse på Den kongelige veterinær- og landbohøjskole. Per Schambye blev i 1950 ansat som laborator på laboratorium for klinisk kemi, forsvarede i 1956 sin disputats: Flygtige alifatiske syrer i drøvtyggernes stofomsætning for en doktorgrad og blev samme år afdelingsleder på Novo Terapeutisk Laboratorium, udnævntes i 1959 til forskningschef. Blev i 1966 amanuensis, siden lektor og afdelingsleder på Biokemisk Institut på Københavns Universitet, var 1968-86 ansat som professor i biokemi på Odense Universitet, virkede tillige som ekstern lektor og var prorektor 1969-70. Schambye sad i en periode som formand for Foreningen af yngre dyrlæger og i bestyrelsen for Foreningen for hestens værn, var i flere medlem af Rådet for dyreforsøg, af Justitsministeriets dyreforsøgsudvalg, involverede sig aktivt i revision af Dyreforsøgsloven og i udvidelsen af kontrollen med dyreforsøg. Havde hvervet som censor i dyrefysiologi ved Veterinær- og Landbohøjskole samt i biologi ved Roskilde Universitetscenter. Var i august 1977 generalsekretær ved 11th FEBS Meeting i København. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.