Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, kammerherre og modstandsmand

Født torsdag den 23. august 1906 på Frederiksberg
Død mandag den 31. august 1992

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev 1925 student, kom ind ved hæren, blev 1929 premierløjtnant, 1935 kaptajnløjtnant, 1931 skoleforstander ved Kongens Livjægerkorps, var en tid lærer ved fodfolkets kornet- og løjtnantsskole, blev 1936 adjudant ved livgarden, udnævntes 1940 til kaptajn. Per Winkel kom ind i efterretningstjenesten ved tyskernes besættelse af Danmark 1940, flygtede 1943 til Sverige, var her med til at danne grundlaget for Den Danske Brigade. Var under resten af krigen tilknyttet generalstabens efterretningssektion i Stockholm. Winkel udnævntes 1948 til sektionschef i generalstaben, 1949 til oberstløjtnant, blev 1951 chef for livgarden, 1954 oberst samt stedfortrædende regionschef. Var i årene 1956-59 udstationeret i Oslo for NATO, blev ved hjemkomsten 1959 chef for Den Kongelige Livgarde og 1961 for 2. sjællandske brigade blev generalmajor og generalinspektør for infanteriet 1962. Winkel sad som medlem af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab, af bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Hærens faste Officerer, var medlem af Civilforsvars-Forbundets landsråd, leder af jernbanebeskyttelsen ved DSB, præsident for De danske Brevdueforeninger, 1. præsident for De danske Garderforeninger, blev æresmedlem af Københavns Garderforening. Var Kommandør af 1. grad af Dannebrog, modtog Hæderstegnet for god tjeneste i hæren samt en hel del hædersbevisninger fra bl.a. Norge, Sverige, Finland, Italien, Holland og Amerika.