Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født fredag den 25. december 1807 i Christianssted, Skt. Croix
Død søndag den 2. oktober 1864 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajnløjtnant, blev som 12årig kadet, 1826 sekondløjtnant og kom 1828 i fransk tjeneste, var i Vestindien og Mexico, med ved indtagelsen af Algier og Arcones erobring. Peter Christian Holm fik de bedste anbefalinger fra de franske skibschefer, blev 1834 premierløjtnant, 1842 kaptajnløjtnant og drog til Vestindien som næstkommanderende på briggen St. Croix, faldt og brækkede lårbenet på turen og var derfor halt resten af livet. Var 1848 chef på vagtskibet St. Croix og deltog året efter i en træfning med en preussisk armeret damper i Danzigbugten. Sejlede 1850 til Island som chef for korvetten Diana, var derefter i to år vagtskabschef i Storebælt og siden i Sundet. Udnævntes 1852 til kaptajn, blev chef for kadetskibet Valkyrien, det følgende år for dampskibet Hekla under krigsberedskab. Virkede to år som havnekaptajn i København kom med en kritik af embedet i Tidsskrift for Søvæsenet, hvilket bevirkede at stillingen ændredes. Holm blev orlogskaptajn 1858, var 1860 chef for fregatten Thetis, 1861 for linjeskibet Dannebrog og blev ved krigsudbruddet 1864 chef for fregatten Jylland og deltog med hæder i kampen ved Helgoland. Besætningen fra Jylland rejste mindesmærket over deres afholdte chef. Holm var Ridder af Dannebrog og Kommandør af 2. grad.