Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og gehejmekonferensråd

Født onsdag den 18. april 1804 i Paris, Frankrig
Død mandag den 22. februar 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalkonsul, blev student 1820 fra Nykøbing Latinskole, læste jura og tog kandidateksamen 1824. Blev året efter kammerjunker og medlem af direktionen for Det Classenske Fideicommis, boede fra 1828 på fideikommisets gods Corselitze, tog sig her fortrinsvis af administrationen af de andre godser på Falster. Peter Hersleb Classen var initiativtager til størstedelen af Fideicommissets lokale velgørenhedsaktiviteter såsom oprettelse af husholdningsskoler, børnehjem og asyler. Var også ansvarlig for at uddannelsen af landmænd på Næsgaard, efter 1849, for alvor blev en realitet efter at skolen de første 50 år havde fungeret som en slags forsøgsgård. Classen forbedrede driften på bøndergårdene, var med i fideikommisets store projekter, som en udvidelse af ejendommen i Amaliegade i København og oprettelsen af De Classenske Boliger. Var i adskillige år formand for Diakonissestiftelsens bestyrelse, fik titel af kammerherre 1843, blev gehejmekonferensråd 1871, Ridder af Dannebrog 1850, Kommandør 1865 og modtog Storkorset i 1876.