Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, filolog og professor

Født tirsdag den 12. september 1899 i Sønder Vollum, Brede, Tønder
Død torsdag den 19. november 1970 i København

Mini-biografi: Var søn af en landmand, gik i Tønder Realskole til 1917, derefter på Heide Gymnasium i Holsten til 1919 og blev i 1920 nysproglig student i Fredericia. Rejste til København og studerede tysk som hovedfag, dansk og engelsk som bifag på Universitetet og blev i 1927 cand.mag. Peter Jørgensen underviste i årene 1931-69 på Københavns Universitet, blev 1939 lektor, 1944 docent og udnævntes i 1948 til professor i tysk filologi. Blev ved L.L. Hammerichs afgang 1958, tillige professor i germansk filologi og underviste flere også ved Købmandsskolen samt Handelshøjskolen i København. Forskede i sprog og dialekter i Slesvig og Holsten, skrev nogle mindre arbejder om sønderjysk dialekt, men beskæftigede sig mere med nedertysk og nordfrisisk. Udgav bl.a. indenfor nedertysk: Zum Schleswiger Niederdeutsch, indenfor nordfrisisk: Über die Herkunft der Nordfriesen, håndbogen Die dithmarsische Mundart von Klaus Groths "Quickborn", der indeholder en udførlig sproghistorisk beskrivelse af dialektens lyd- og formsystem, samt lærebøger: Tysk grammatik I-III, et standardværk indenfor moderne tysk grammatik, der benyttes i de nordiske lande og desuden er oversat til engelsk. Jørgensen var medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og De Fryske Akademy i Leeuwarden, modtog Goethe-medaljen i guld og blev udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.