Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk konferensråd og direktør

Født torsdag den 18. maj 1758 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død torsdag den 23. januar 1834 i København

Mini-biografi: Søn af rektor for Kristiania lærde Skole, hvorfra Monrad blev student i 1776. Rejste til København, hvor han læste medicin i nogle år, men derefter gik ind i statsadministrationen. Fra 1781 og til sin død gennemløb Monrad en regelret embedsmandskarriere i Danske Kancelli, sluttende med stillingen som 1. deputeret, hvad der nu nærmest svarer til departementschef. Var en dygtig og meget flittig embedsmand, hvis store arbejdsevne blev brugt i mange sammenhænge. I sine sidste år var Monrad involveret i udarbejdelsen af forfatningen for de rådgivende stænderforsamlinger. Var i en årrække direktør for Blindeinstituttet og for Det Wærnske Institut, som tog sig af opdragelsen af faderløse unge piger af borgerskabet. Endelig var Monrad kendt for sine værdifulde samlinger af sjældne mineraler, smykkesten og mønter. Konferensråd 1812, Kommandør af Dannebrogsordenen 1828.