Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og navigationsdirektør

Født lørdag den 9. august 1766 i København
Død fredag den 29. maj 1835 i København

Mini-biografi: Var søn af en søofficer, begyndte tidligt at gå til matematiske forelæsninger og blev som 17årig kadet i søværnet. Udnævntes tre år efter til sekondløjtnant, blev 1789 premierløjtnant, 1797 kaptajnløjtnant, 1804 kaptajn, 1812 til kommandørkaptajn og 1817 kommandør. Peter Johan Wleugel var ofte udkommanderet og sejlede med forskellige linjeskibe og fregatter som Justitia, Elefanten, Store Bælt, Danebrog og Trekroner. Havde fortsat sine matematikstudier og blev 1788 ansat som hjælpelærer ved søkadetakademiet, blev året efter bestyrer af Dokken, 1797 ansat som lærer i matematik og navigation og udarbejdede adskillige bøger til brug for undervisningen. Wleugel var næstkommanderende på blokskibet Jylland i Slaget på Reden 1801, hvor Danmarks flåde forsvarede København mod briternes kanoner og brandbomber. Wleugel blev 1804 udnævnt til navigationsdirektør og førte i 1807 briggen Mercurius under englændernes belejring af København. Blev 1813 optaget som medlem af Videnskabernes Selskab og skrev flere afhandlinger til selskabets skrifter. Wleugel forlod sin stilling som lærer ved sin udnævnelse til kontreadmiral i 1833.