Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleforstander og døvepædagog

Født søndag den 31. juli 1904 i København
Død mandag den 20. oktober 1969 i Fredericia

Mini-biografi: Var søn af en enlig mor, tog realeksamen og blev i 1925 lærer fra Odense seminarium. Virkede en kort tid ved Nyborgs kommunale skolevæsen, blev i 1927 tilknyttet Statens Kostskole for Døve i samme by, blev i 1931 lægeautoriseret talelærer, var fra 1938 overlærer og virkede en tid også som lærer ved Nyborg Statsfængsel. Stiftede i 1944 en FDF-kreds for døveskolens drenge og var selv dens leder. Blev i 1956 udnævnt til forstander for Statens Kostskole for Døve i Fredericia, og sørgede gennem årene for en yderst tiltrængt modernisering. Peter Knudsen sad i bestyrelsen for Foreningen til gavn for voksne døve, var formand i bestyrelsen for Danmarks Døvelærerforening, for Fællesrådet for Lærerforeninger ved statens skoler for blinde, døve, talelidende og tunghøre samt medlem af særforsorgens kommissioner for disse. Medvirkede ved gennemførelsen af vigtige reformer, kæmpede bl.a. for en bedre specialuddannelse af forsorgens lærere, holdt foredrag ved de nordiske særforsorgskongresser og i døveforeninger. Knudsen var som socialdemokrat, medlem af Nyborg Byråd, sad i bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd, for Sammenslutningen af sociale udvalg i Danmark, vat formand for Fyns Stifts børneværnsforening og Svendborg Amts skoleråd, medlem af Fredericia Byråd og Vejle Amts skoleråd samt børnesagkyndig meddommer ved Vestre Landsret.