Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk arkitekt, hofbygmester og professor

Født tirsdag den 8. april 1749 i København
Død mandag den 11. april 1808 i København

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester, blev efter endt skoletid optaget på Kunstakademiets arkitektskole, viste gode evner og modtog flere medaljer, fik bl.a. den store guldmedalje for "En kongelig militærskole til 100 officersbørn". Uddannede sig til bygmester under C.F. Harsdorff og blev 1771 kongelig bygningskonduktør, ledede siden bl.a. opførelsen af Christian VI's og Frederik V's gravkapel i Roskilde Domkirke. Peter Meyn modtog ved Nicolai Abildgaards hjemkomst fra Rom 1777, et rejsestipendium, rejste til Frankrig og Italien, opholdt sig mest i Paris og Rom. Blev ved hjemkomsten 1782 bygningsinspektør, 1783 medlem af Kunstakademiet og 2. professor i bygningskunst, var konstitueret som Søetatens bygmester 1785-88, stadsbygmester og hofbygmester 1785-89. Medlem af en kongelig kommission til håndværkerlaugenes forbedring, af Stadsbygningskommissionen, i to år direktør for Kunstakademiet og fra 1799 første professor. Meyn var nok den første til at bringe fransk og italiensk ny klassicistisk arkitektur til Danmark, fik 1787 fuldført sit hovedværk: Det kirurgiske akademi i Bredgade, som er en af Københavns smukkeste bygninger fra perioden. Af øvrige værker kan nævnes formningen af Kronprinsessegade som parkgade med gitterværk, porte og pavilloner, Nyboders hovedvagt, muren mod Nørrebrogade omkring Assistens kirkegård, med porte samt portalen ved Nørrebros Runddel og gitteret omkring Rosenborg Have.