Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer, kommandør og stifter af Bombebøssen

Født onsdag den 13. september 1758 i Kristiansand (tidl. Christianssand), Norge
Død onsdag den 7. februar 1827 i København

Mini-biografi: Valgte som ung at gå ind i marinen, hvor han blev sekondløjtnant 1776, premierløjtnant 1783, kaptajnløjtnant 1789, kaptajn 1796, kommandørkaptajn 1804 og sluttelig kommandør 1812. Trods denne smukke karriere faldt Søllings væsentligste virke udenfor marinen, var allerede som ung koffardikaptajn på Asiatisk Kompagnis skibe. Virkede fra 1817 en kort tid som overlods i Frederikshald i Norge, hvor han blev opmærksom på de norske lodsers ringe kår. Deres skibe var af meget dårlig kvalitet, så at deres arbejde var forbundet med stor livsfare. Satte sig for at skaffe dem nye sødygtige fartøjer, foretog flere studierejser til udlandet og efter mange kampe mod fordomme hos myndighederne lykkedes det ham at få sin model indført i Danmark og andre lande. Havde fra 1808 til fredsslutningen kommandoen over Sydøstnorges kystforsvar. Søllings sidste arbejdsfelt var som Vaterskout dvs. indrulleringschef, i København, hvor han i 1819 stiftede Bombebøssen, en stiftelse for gamle søfolk. Den fik til huse i Overgaden over Vandet og fik sit navn, fordi bidragene til den blev indsamlet i en stor bombe. Sølling var i øvrigt kendt og populær for sit djærve, ligefremme væsen og store lune. Efter hans død satte taknemlige lodser ham et minde ved Farsund.