Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landsretssagfører og modstandsmand

Født torsdag den 10. september 1896 i Ølgod, Varde
Død søndag den 22. april 1945 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1916 student og tog 1923 juridisk kandidateksamen. Var i studieårene ansat som sekretær ved Sø- og Handelsretten, blev straks efter eksamen, sagførerfuldmægtig i København og 1926 landsretssagfører. Peter Schjørring Thyssen aftjente 1931-41 sin værnepligt som sekondløjtnant i Den Kongelige Livgarde, sad som næstformand i Københavns Garderforenings bestyrelse, var medlem af bestyrelsen for 1. sagførerkreds, medlem af Davids Sogns menighedsråd, af bestyrelsen for Menighedsrådsforeningen for København og Frederiksberg, af Lindevangsskolens forældreråd, af bestyrelsen for De Frederiksbergske Skolekredse, medlem af og sekretær for bestyrelsen af Sankt Lukas Stiftelsen. Var grundtvigianer og dertil stærkt antinazistisk, ansatte Christmas Møller som sagførerfuldmægtig, da denne på tysk forlangende måtte forlade regeringen i 1940 og stillede i samråd med sin hustru Gudrun, deres hjem på Frederiksberg til rådighed for illegale møder under besættelsen. Var kortvarigt fængslet i 1944 og blev sammen med sin hustru myrdet under "bombenatten" i København. Lorenzen-gruppen myrdede den nat, i anledning af Adolf Hitlers fødselsdag, 12 personer. Thyssen forsvarede sig selv med et jagtgevær og havde held til at skyde næsen af sin banemand inden han selv og hustruen blev skudt. Morderne blev dødsdømt efter krigen, men fik dommen ændret til livsvarigt fængsel af justitsminister Niels Busch-Jensen.