Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk embedsmand og konferensråd

Født torsdag den 14. december 1752 i Kalundborg
Død fredag den 8. marts 1822 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, dimitteredes i 1770 fra Slagelse lærde Skole, læste jura og tog i 1774 kandidateksamen. Blev i starten af 1780 ansat som fuldmægtig i Købstædernes Revisionskontor under Rentekammeret, flyttedes senere på året til dets danske sekretariat, blev i 1784 udnævnt til chef og i 1789 til kommitteret. Peter Vorndran sad fra 1812 som 4. deputeret i Rentekammeret, var fra 1816 tillige til deputeret for finanserne og førte i årene 1791-1806 også tilsyn med Kammerarkivet. Var i perioden 1811-13 stempelpapirforvalter og blev 1813 medlem af direktionen for Den almindelige Enkekasse, 1815 medlem af Postpensionskassedirektionen, 1816 medlem af direktionen for Den almindelige Pensionskasse og af kommissionen vedrørende Fødsels- og Plejestiftelsen. Vorndran fik i 1792 titel af justitsråd, 1805 af etatsråd og blev i 1817 konferensråd. Udnævntes i sommeren 1815 til Ridder af Dannebrog.