Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 3. januar 1804 i Lübeck, Tyskland
Død mandag den 12. december 1892 i Odense

Mini-biografi: Familien kom fra Hessen i Tyskland. Faderen havde været officer i dansk tjeneste, men deltog med et westfalsk regiment i Napoleons felttog mod Rusland og faldt i slaget ved Borodino 1812. Sønnen blev dansk sekondløjtnant 1825, gjorde tjeneste i Rendsborg i nogle år og var derefter i en del år tysklærer ved Landkadetakademiet og Den kgl. Militære Højskole i København. Ved udbruddet af Treårskrigen 1848 var Wörishöffer kaptajn og kompagnichef og deltog i den indledende kamp ved Bov. Blev derefter stabschef, først hos general Rye og senere hos general de Meza. Var medvirkende til den danske sejr i udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 og deltog som major og bataljonschef i slaget ved Isted den 25. juli 1850. I mellemkrigsårene først kommandant i Ejdersted og senere bataljonschef i København. Ved udbruddet af krigen i 1864 oberst og brigadechef. Udmærkede sig under prøjsernes storm på Dybbøl-stillingen, hvor Wörishöffers brigade var indsat i front på højre fløj. Blev efter krigen generalmajor og chef for Fyenske Brigade. Ved afsked på grund af alder 1874, udnævnt til generalløjtnant og samtidig storkorsridder af Dannebrogordenen.