Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk zoolog, filosof og forfatter

Født onsdag den 18. marts 1891 på Næsbyhoved, Odense
Død torsdag den 20. december 1951 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev i 1910 student, knyttedes året efter til kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser. Blev af Johannes Schmidt sendt på et togt efter ålelarver med skonnerten Margrethe via Færøerne til Vestindien. Poul Jespersen blev i 1917 mag.scient. fik samme år fast ansættelse ved planktonafdelingen, var leder af denne fra 1946 til sin død. Blev i 1928 dr.phil. på disputatsen Investigations on tlie Food of the Herring in Danish Waters, deltog samme år i Carlsbergfondets oceanografiske ekspedition omkring Jorden og var med på flere sommertogter i Nordatlanten. Skrev adskillige marinbiologiske afhandlinger baseret på det indsamlede materiale, som især omhandler vandloppers sæson, variation og udbredelse ved Vest- og Østgrønland, Island samt Færøerne. Jespersen var aktiv i Det internationale havforskningsråd, var sekretær og siden formand i bestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening, udgav 1946 The breeding birds of Denmark, var dansk delegeret ved The International Committee for Bird Preservatio, medlem af Komitéen for den Zootopografiske undersøgelse af Danmark, sekretær ved Carlsbergfondets Dana-samlinger, medlem af Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg, korresponderende medlem af Svenska Faunistiska Sållskapet og professeur d'actualités scientifiques ved Universitetet i Algier. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, modtog fortjenstmedaljen i guld samt den franske dekoration: Officier de l'Instruction Publique.