Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk husmandslærer

Født fredag den 29. juli 1836 i Lyngs, Thyholm, Struer
Død torsdag den 18. maj 1905 i Ulstrup

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, måtte tidligt ud at tjene som hyrdedreng, fik derfor ikke meget tid til skolegang, men ville gerne uddanne sig. Gik som 14årig til Århus, tiggede penge til en billet til færgen og sejlede til Kalundborg. Kom i gartnerlære på Lerchenborg, rejste til København, arbejdede på gartneri, læste i fritiden, tog gartnereksamen og virkede som gartner på Nordfyn hos landøkonomen N.E. Hofman Bang. Peder Nielsen tog 1862 lærereksamen, blev 1863 lærer på Torup skole ved Randers. Begyndte 1869 at skrive i Dansk Landbotidende, om bl.a. dyrkning af husmandsjord og husmandshaver, udgav 1873-75 Maanedsskrift for Huusmænd, skrev en artikel: "Om en paatænkt Folkehøjskole for vordende Husmænd", sendte den også til dagbladene. Gennemvandrede det meste af Jylland for at samle penge ved lån eller gaver og købte 1873 en gård i Torup, opførte året efter en skolebygning og åbnede 1874 Torup landboskole for vordende husmænd med tolv elever, nogle år kom elevtallet op på 30-40, dertil kom nogle korte faglige kurser, men 1886 lukkede skolen på grund af manglende tilgang. Nielsen virkede dog stadig for fremskridt i husmandsbrug og foreslog oprettelse af særlige lånekasser for husmænd. Udgav 1876-78 Landbotidende samt flere bøger og småskrifter om have- og landbrug.