Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter og historiker

Født mandag den 4. oktober 1813 i Skanderborg
Død mandag den 1. april 1872 i København

Mini-biografi: Var søn af en apoteker, blev 1833 student i Ribe og tog 1848 filologisk embedseksamen fra Københavns Universitet, modtog året efter universitetets guldmedalje for en afhandling om forholdet mellem russerne og grækerne i 800- og 900-tallet. Paulus Sejdelin blev i 1853 redaktør af værket Regesta diplomatica historiæ Danicæ, der blev udgivet af Videnskabernes Selskab og skrev 1856-70 om perioden 1536-1660 til 2.bind. Fik 1857-61 ordnet Flensborg bys arkiv og kom derved i gang med sit livs store bedrift udgivelsen af Diplomatarium Flensborgense I-II, som er et af de vigtigste kilde-skrifter til Sønderjyllands historie i middelalderen, nåede ikke at se det afsluttet, slutningshæftet blev udgivet af professor J.A. Fridericia. Seidelin begyndte i 1867 at udarbejde en fortegnelse over dansk litteratur indtil 1830, der skulle udgives af Det kongelige Bibliotek, var samtidig i gang med at forberede nogle aktstykker om hertugdømmet Slesvigs historie 1397-1450, men døde inden 1. hæfte af litteraturfortegnelsen var færdigtrykt. Seidelin skrev om politiske spørgsmål i bladartikler og assisterede i flere år professor C.F. Allen ved litterære arbejder. Var bror til grosserer S. Seidelin.