Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, organisationsleder og husmandsagitator

Født onsdag den 7. marts 1877 i Uglerup, Hørby, Holbæk
Død lørdag den 17. oktober 1953 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gårdfæster, lærte efter endt skolegang praktisk landbrug og overtog 1902 et statshusmandsbrug, købte 1911 et parcellist-sted i Kundby sogn. Sad flere år som formand for Svinninge-kredsens husmandsforeninger, var i 18 år medlem af Styrelsen for De samvirkende sjællandske husmandsforeninger og var redaktør af de sjællandske husmandsforeningers talerør Husmanden i 11 år. Blev 1914 medlem af Landstinget for Det Radikale Venstre, bevarede posten til 1936 uden at gøre sig særligt bemærket. Peter Vilhelm Jeppesen blev 1916 næstformand i Dansk Andels Gødningsforretning, (DAG), efterfulgte 1926 klitplantør V. Pinholt som formand og blev 1938 direktør. Fik oprettet en byggefond og derved skabt grundlag for at foretage nogle investeringer, sørgede for at få åbnet nogle filialer, så DAG kunne trække sig ud af samarbejdet med Jysk Andels Foderstofforretning. Fik ved hjælp af sin organisationspolitiske forankring, løst problemerne med landmændenes betalingsevne under krisen i 1930'erne og forsyningsvanskelighederne i krigsårene 1939-45, ved at få spørgsmålet om landbrugets forsyning med kunstgødning anbragt inden for de reguleringspolitiske tiltag. Jeppesen redigerede jubilæumsværket Husmandsbevægelsens historie gennem 25 år og tilrettelagde og iscenesatte Husmandsfilmen, som fik premiere 1936. Var gennem i 24 år medlem af landbrugsrådet, det halve af tiden præsidiemedlem, blev 1943 Ridder af Dannebrog.