Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landsretssagfører

Født onsdag den 13. september 1922 i København
Død tirsdag den 2. september 2003

Mini-biografi: Var søn af en maskinkonstruktør, blev i 1941 student fra Skt. Jørgens Gymnasium, læste jura og arbejdede i studieårene i prisdirektoratet, tog kandidateksamen 1948. Blev samme år sekretær i indenrigsministeriet og kort efter optaget som elev på højesteretssagfører Bernt Hjejles kontor, blev i 1953 landsretssagfører og fik møderet for Højesteret. Sad fra 1959 som fuldmægtig i indenrigsministeriet, var i årene 1965-69 ekspeditionssekretær, blev i 1964 formand for Frederiksberg Vestre Huslejenævn og havde 1967 hvervet som censor ved Handelshøjskolen i København. Rasmus Reeh var tilknyttet Hjejles kontor til 1969 og fik herefter sin egen advokatvirksomhed i København. Sad 1954 som næst-ledende senior i Studenterforeningen, var ledende senior 1967-68, medlem af repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund 1955-68, af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1955-61, næstformand 1956-61 og formand 1962-68. Medlem af bestyrelsen for Nordisk administrativt forbunds danske afdeling 1964-70, af bestyrelsen for Fonden af 19. nov. 1966 og for Fonden af 20. nov. 1966, der bl.a. havde til formål at støtte moderne kunst. Reeh skrev flere tidsskriftafhandlinger om tjenestemandsretlige spørgsmål, artikler og kronikker om offentlig administration, ophavsret samt ornitologi og leverede flere bidrag til The Journal of The Wine Label Circle i London, udgav i 1981 bogen Fotografilovens historie og andre foto-essays. Modtog Hjemmeværnets Fortjensttegn.