Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og kammerherre

Født torsdag den 5. december 1816 i Nyborg
Død mandag den 14. oktober 1895 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, kom efter skoletiden ind ved søværnet og blev sekondløjtnant 1837. Studerede matematik, blev ansat ved sø-artilleriet for at arbejde med sø opmåling og var på studierejse til flere udenlandske værfter. Avancerede 1847 til premierløjtnant og deltog i adskillige togter, var bl.a. med på Fregatten Galathea ved jordomsejlingen 1845-47. Rasmus Christian Malthe Bruun blev ved udbruddet af 1. Slesvigske krig 1848, udnævnt til adjudant hos den øverstkommanderende for eskadren ved hertugdømmernes østkyst, blev siden næstkommanderende på dampskibet Gejser og 1849 udnævnt til kadetofficer. Fungerede en tid som næstkommanderende på batteriet Trekroner, blev 1856 kaptajnløjtnant, 1867 orlogskaptajn, var 1863-69 chef for Søkadetakademiet og blev chef for Fregatten Sjælland, som repræsenterede Danmark ved den højtidelige Indvielse af Suezkanalen. Var 1875 chef for Fregatten Jylland, der sejlede kong Christian 9. til "Tusindårsfest" på Island, førte 1880 en eskadre på 2 skibe, der ledsagede kong Georg af Grækenland på en rejse til St. Petersborg. Bruun blev samme år forfremmet til kontreadmiral og afskedigedes året efter på grund af alder. Fik titel af kammerherre, modtog Kommandørkorset, Sølvkorset samt flere fornemme udenlandske ordener.