Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og professor

Født onsdag den 25. august 1920 på Færøerne
Død mandag den 4. april 2016

Mini-biografi: Født på Færøerne som søn af en præst. Student fra Vestre Borgerdydskole 1939, medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet 1947. Efter turnus- og kandidattid flerårigt studieophold i Boston, USA, ansættelser ved Niels Steensens Hospital og ved Finseninstituttet 1953-56. Blev dr. med. 1957 på en afhandling om biokemiske forhold i blodet ved sukkersyge. Overlæge ved centrallaboratoriet på Viborg Sygehus 1956-59 og derefter overlæge ved Aarhus Kommunehospital, fra 1959 til pensionering 1990. Her fik Keiding en stort antal små laboratorier samlet til en egen klinisk biokemisk afdeling. Var lektor i klinisk biokemi ved Aarhus Universitet 1962-65 og professor sammesteds 1965-90. Producerede alene og sammen med medarbejdere et stort antal videnskabelige artikler inden for mange områder af den kliniske biokemi, herunder især vedrørende nyrernes forhold ved sukkersyge samt vedrørende enzymer i blodet ved lever- og knoglesygdomme. Indehaver af et stort antal tillidshverv, hvoraf skal nævnes, at han i en årrække var medlem og i nogle år næstformand i Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd og blev den første præsident for Nordisk Sekretariat for Klinisk Biokemi. Var udøvende billedkunstner og blev æresmedlem af Aarhus Kommunehospitals kunstforening. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og ridder af Finlands Løves orden.