Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og forfatter

Født fredag den 31. januar 1840 i Ajstrup, Aarhus
Død tirsdag den 11. februar 1896 i København

Mini-biografi: Var søn af en lærer, fik efter skoletiden en handelsuddannelse, kom 1861 ind ved militæret, blev optaget på en officersskole og uddannet til sekondløjtnant. Var reserveofficer i infanteriets krigsreserve og arbejdede på Krigsministeriets revisionskontor. Udmærkede sig under krigen 1864, blev optaget i linjen og blev med tiden stærkt benyttet, var i flere år adjudant samt stabschef hos generalinspektøren for "Fodfolket", sad som medlem af adskillige kommissioner, udnævntes 1892 til oberstløjtnant, blev ansat som sekretær i generalkommissionen og fik en ikke ubetydelig indflydelse på Fodfolkets uddannelse. Søren Anthon Sørensen studerede i fritiden, materiale om Danmarks historie: Den Nordiske Syvårskrig, Karl Gustav-krigene og Frederik VI's tid. Skrev en hel del værdifulde artikler, som blev trykt i Dansk Biografisk Leksikon og i Vort Forsvar, mange blev siden samlet og udkom i bogform. Sørensen redigerede fra 1891 og til sin død, Meddelelser fra Krigsarkiverne, skrev her det vigtige krigshistoriske arbejde "Auxiliærkorpset 1813, 1. Periode", om Napoleons danske hjælpetropper. Sørensen var ualmindelig dygtig til at spille skak, skrev om skakproblemer, var i sine unge dage med til at udgive Nordiske Skakproblemer og sad som medredaktør af Nordisk Skaktidende. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.