Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og kammerherre

Født torsdag den 31. januar 1839 på Eskilstrup, Sneslev, Ringsted
Død mandag den 14. november 1921 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, tidligt bevidst om at skulle arbejde ved landbruget, fik oplæring ved forskellige landbrug. Blev underforvalter, forvalter og forpagter af prøvegård, blev siden ejer af sin fødegård Eskilstrup, der havde været familiens ejendom siden 1790. Kom med i det landøkonomiske foreningsarbejde ved sin indtrædelse i udvalget for husmandsbrugets ophjælpning, var ihærdig og kom til at fungere som formand for amtsudvalget, der beskæftigede sig med dette. Sophus Barner udgav 1887 et skrift om Sorø amts landboforeningers virksomhed til ophjælpning af det lille jordbrug. Sad i 11 år som formand for Sorø amts økonomiske selskab, var næstformand i De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, formand for Forbundet af sjællandske kvægavlsforeninger, formand for foreningen til kulturplanternes forbedring, formand for Førslev-Sneslev sogneråd, en af lederne i agrarbevægelsen. Blev 1893 agrarforeningens første præsident, var folketingsmand for Thisted amts 3. valgkreds, stod uden for partierne, men tilhørte nærmest de frikonservative. Barner boede i de senere år i København, var her optaget af kirkeligt og filantropisk arbejde, formand i bestyrelsen for Lindevangshjemmet og for de samvirkende menighedsplejer. Fik titel af kammerjunker 1866, kammerherre 1889 og var udnævnt til Ridder af Dannebrog. Barner testamenterede Eskilstrup og halvdelen af sin formue til Indre mission.