Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Norsk/Dansk bygherre og godsejer

Født søndag den 31. december 1719 på Bjørntved, Eidanger, Norge
Død tirsdag den 9. april 1776 på Løvenborg, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, blev optaget i adelstanden 1739, var året forinden blevet løjtnant reformé i Fodgarden, blev 1743 justitsråd og 1744 konferensråd. Arvede ved faderens død Aggersvold og Birkholm, i Norge Holden Jernværk og Ulefos. Fik af Frederik V overdraget en af de fire store grunde på Amalienborg Plads, afhændede Ulefos og fik bygget et palæ (Frederik VI's palæ) tegnet af Nicolai Eigtved, men solgte det kort tid efter. Severin Løvenskiold købte 1766 Vognserup, solgte Aggersvold og omdannede Birkholm og Vognserup til stamhuset Løvenborg, som 1773 blev baroni da Løvenskiold blev ophøjet til friherre. På både hovedgårdene og bøndergodset blev der iværksat store reformer, omkring 1760 blev grundene udstykket og der blev indkaldt en ekspert fra Holsten, som omdannede 3-marksdriften til holstensk kobbelbrug. Løvenskiold foretog 1771 en studierejse til forskellige lande i Europa, satte sig grundigt ind i moderne landøkonomi i teori og praksis og fik derved en selvstændig opfattelse af kobbelbrugets mest formålstjenlige indretning. Kombinerede sædskiftet hvede/rug/byg/havre med boghvede og ærter anvendte gødning fra sine stalde mellem skiftede og sikrede sig dermed et godt udbytte. Løvenskiold anlagde kostbare haveanlæg med sjældne beplantninger på sine godser, modtog 1759 Dannebrogsordenen og blev året før sin død udnævnt til gehejmeråd.