Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født fredag den 23. februar 1827 i Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død mandag den 18. april 1864 i Dybbøl, Sønderborg

Mini-biografi: Søn af amtmanden over Segeberg Amt i Holsten. Indtrådte på Landkadetakademiet i København 1844 og blev året efter udnævnt til sekondløjtnant. Deltog i hele Treårskrigen, blev såret i slaget ved Slesvig 1848 og gjorde sig positivt bemærket i kampen på Dybbølbjerg 1849 og i slaget på Isted Hede 1850. Gennemførte efter krigen generalstabsuddannelsen ved Den kongelige militære Højskole. Udnævnt til kaptajn 1857 og ansat som stabschef ved 3. Generalkommando i Kiel. Fik ved krigsudbruddet i februar 1864 stillingen som souschef ved felthærens overkommando og blev kort efter udnævnt til major. Under stormen på Dybbøl Skanser den 18. april 1864 forsøgte von Rosen, sammen med chefen for 2. division, general Claude du Plat og dennes stabschef, major Ernst Schau, at få orden på de vigende danske styrker, men først blev generalen og kort efter de to majorer ramt af preussiske kugler. General du Plat var dræbt på stedet, Sigismund von Rosen døde samme aften på det preussiske feltlazaret i Nybøl og Ernst Schau nogle dage senere på et feltlazaret i Flensborg. På stedet, hvor de blev ramt, ved landevejen midt mellem Brohovedskansen og Dybbøl Mølle, står en mindesten for de tre officerer.