Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født lørdag den 2. oktober 1915 på Frederiksberg
Død søndag den 2. december 1979

Mini-biografi: Var søn af ingeniør Erik Læssøe Barfoed, blev 1935 student fra Frederiksberg Gymnasium, var derefter til 1939 elev på Søofficersskolen og blev søløjtnant. Blev i foråret 1941 næstkommanderende på torpedobåden Narhvalen i øvelsesdelingen for kadetter, var 1942 chef for nogle minestrygerne og afgik 1943 med MS 7 fra Mariager Fjord til Landskrona for at samles med de danske marinefartøjer, der havde haft held til at komme til Sverige. Sigurd Harald Læssøe Barfoed arbejdede en tid som skovarbejder i Dalarne, men påtog sig i årene 1943-45 at være sejlleder i den illegale transportorganisation Dansk-Svensk Flygtningetjeneste og var tillige chef for MS 7 i Den danske Flotille i Karlskrona. Fik hjulpet adskillige allierede militærpersoner i sikkerhed for den tyske besættelsesmagt og modtog efter krigen den britiske King's Medal for courage in the Cause of Freedom som tak. Barfoed udnævntes 1945 til kaptajnløjtnant, 1947 til chef for marinestationen på Vaag på Færøerne, blev 1950 orlogskaptajn, var fra 1951 næstkommanderende i fregatten Galathea i 19 af de 22 måneders togt for Den danske Dybhavsekspedition Jorden rundt, modtog 1954 Galatheamedaljen og blev året efter kommandørkaptajn. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.