Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer og konsul

Født tirsdag den 7. maj 1901 i Vejle
Død søndag den 13. februar 1977 i Vejlby, Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en læge, fik en uddannelse i skibs- og kulbranchen i Danmark og England og blev som 25årig direktør for kulfirmaet A/S H.M. Erhardis Eftf. i Aarhus. Overtog firmaet 1932 og købte samtidig A/S Aarhus Kul- & Koks-Import, antog siden dette firmanavn, blev 1953 ved omdannelsen til aktieselskab direktør og 1969 formand for bestyrelsen ved Mobil Oils overtagelse. Sigurd Warrer var fra 1937 medlem af Vejlby-Risskov sogneråd, 1940-43 formand, var medlem af Aarhus handelsstandsforenings bestyrelse, næstformand 1943-50, formand 1950-61, sad fra 1949 i bestyrelsen for Den jyske handelsstands centralforening og provinshandelskammeret. Var 1954-56 næstformand, 1956-61 formand for centralforeningen, 1956-61 viceformand for provinshandelskammeret og i flere år medlem af Den danske handelsstands fællesrepræsentation. Warrer var fra 1956 formand for Korn- og Foderstof Kompagniet, fik som sådan forhindret Superfos i at opkøbe aktiemajoriteten i firmaet, ved at få partneren Norsk Hydro til at komme med et støtteopkøb. Warrer sad også i bestyrelsen for DFDS, da rederiet J. Lauritzen i 1964 fik afgørende indflydelse på rederiet, valgtes herefter til næstformand og 1967 til formand. Var medlem af bestyrelsen for Kong Olav V's Fond, udnævntes til norsk konsul, Kommandør af Norges St. Olavs orden og til Ridder af 1. grad af Dannebrog.