Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalpostdirektør og ordenskansler

Født onsdag den 4. juli 1804 på Gisselfeld
Død onsdag den 31. januar 1894 i København

Mini-biografi: Var søn af Conrad Danneskiold-Samsøe, ejede gårdene Nordfelt, Ålebæksgård og Klosterskovgård, der alle ligger på Møn. Indtrådte 1824 som assessor auscultans i Generalpostdirektionen, blev 1832 assessor med stemme og underskrift, 1833 4. postdirektør, senere 2. postdirektør og 1842 generalpostdirektør, beklædte denne stilling til 1874. Det danske postvæsen undergik gennemgribende forandringer under Sophus Danneskiold-Samsøes ledelse, der indførtes ensartet porto, blev oprettet regelmæssige dampskibsforbindelser, landpostvæsenet blev indrettet, jernbanerne fik postbesørgelse, postforsendelsernes behandling bedredes og man fik postanvisninger og -opkrævninger. Danneskiold-Samsøe interesserede sig for postvæsenets embedsstand og fik ansat kvalificerede personer i de forskellige embeder, der blev en god stemning i etaten til gavn og glæde for brugerne. En god ting var også at postmestrene nu fik fast gage og der blev skærpet tilsyn ved ansættelsen af postinspektører. Danneskiold-Samsøe varetog ved siden af sit embede, forskellige offentlige hverv, sad bl.a. i præsidiet i Landhusholdningsselskabet, var vicekansler, derefter kansler og skatmester i Ordenskapitlet. Modtog Storkorset og ved sin afgang Elefantordenen.