Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsadvokat

Født onsdag den 18. december 1833 i Aarhus
Død tirsdag den 16. marts 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1853 student i Randers, læste jura, tog kandidateksamen 1859, virkede en tid som manuduktør, tog samtidig del i Studenterforeningen og var ledende senior 1859-62. Kom 1860 i justitsministeriet som volontør, fik året efter ansættelse som fuldmægtig hos højesteretsadvokat C. Liebe. Blev 1864 prøveprokurator ved landsover- samt hof- og stadsretten, 1866 prokurator ved samtlige over- og underretter i Danmark og 1869 højesteretsadvokat. Sophus Nellemann var en dygtig advokat, havde mange klienter og fik betroet adskillige ansvarsfulde hverv. Sad som medlem af bestyrelserne for Frederik VII's stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderklassen, Frederik VII's stiftelse for hjælpeløse og forladte pigebørn, var medeksekutor i lensgrevinde Danners bo, eksekutor i prins Hans' bo, formand for bestyrelsesrådet i Det gjensidige forsikringsselskab Danmark, formand for Hedeselskabets repræsentantskab, medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse og Københavns borgerrepræsentation. Var bestyrelsesmedlem i Den københavnske sagførerforening og formand i Den almindelige sagførerforening, fik sammensluttet foreningerne, stiftede 1886 Den danske sagførerforening og blev foreningens første formand, var i flere år også formand for Prokuratorforeningen. Stillede 1864 op som frivillig, kom ikke i kamp, men støttede sønderjyderne, bl.a. som formand for foreningen To Løver. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. og 1. grad.